Preventie

Aardingssystemen kunnen aangelegd worden in verschillende vormen en varianten. DKW levert maatwerkproducten voor alle aardingssystemen. Wij adviseren u graag!


Veiligheidsaarding

Een veiligheidsaarding is voor de meeste elektrische installaties wettelijk verplicht. Een goede veiligheidsaarding voorkomt dat elektrische apparaten onder spanning komen te staan en zo levensgevaar en brandgevaar opleveren. Wanneer een fout optreedt tussen de faseleiding en een metalen gestel of beschermingsleiding in een stroomketen of in elektrisch materieel, moet een installatieautomaat of zekering automatisch de voeding uitschakelen binnen de uitschakeltijd (zoals vereist in de NEN 1010).

Functioneel aardingssysteem
Zeer gevoelige elektronische apparatuur heeft een aardingssysteem nodig dat storingsvrij is. Denk aan laboratoria, computerruimtes en telecommunicatieruimtes. Een functionele aarding is een storingsvrije aarding die afgeschermd is van vreemde spanningsvelden. Met een storingsvrij elektrisch nulpunt voorkomt de functionele aarding de beïnvloeding van gevoelige elektrische installaties.

Bliksemaarding
Een bliksemaarding bestaat uit aardelektroden en ringleidingen die worden aangesloten op de afgaande leidingen van de bliksembeveiliging. Zo wordt de stroom van een blikseminslag veilig afgevoerd.