Risicoanalyse

Brandveilig bouwen moet voldoen aan de eisen uit het bouwbesluit en de woningwet. De maatregelen kunnen echter niet afdoende zijn om het betreffende project voldoende beveiliging te bieden.

Het staat opdrachtgevers en/ of verzekeraars altijd vrij om aanvullende eisen te stellen. Wanneer u uw gebouw en apparatuur wilt beschermen, moet het risico tegen inslag of overspanning worden afgewogen tegen het geaccepteerd/aanvaardbaar risico. Bij deze afweging zijn een aantal parameters van belang: 

  • Grootte van het gebouw
  • Aantal personen in het gebouw
  • Ligging van het gebouw
  • Afscherming van het gebouw
  • Constructie van het gebouw
  • Functie van het gebouw
Het risico kan worden vastgesteld door het aantal gevaarlijke gebeurtenissen, de waarschijnlijkheid van schade en de mate van verlies vast te stellen. Het berekenen van risico’s kan door middel van speciaal ontwikkelde software. 

DKW kan het risico voor u bepalen en beschrijven, uitgaand van de norm NEN-EN-IEC 62305 (de internationale norm die richtlijnen geeft voor het ontwerp, de uitvoering en de inspectie van bliksembeveiligingsinstallaties). 

Deze norm (de actuele en erkende stand der techniek) biedt bij het toepassen van bliksembeveiliging het voordeel dat dit in juridische kring wordt gezien als bijdrage in de bewijslast - het vermoeden dat aan een eventuele verplichting tot het toepassen van bliksembeveiliging wordt voldaan. 

Of u kiest voor een bliksembeveiliging conform beveiligingsklasse IV of voor de hoogste beveiligingsklasse I: kies in alle gevallen voor kwaliteit! 

DKW levert advies op locatie, maatwerk en innovatieve oplossingen. Graag werken we met u samen aan toekomstgerichte oplossingen en bieden we u tijdens elke fase van uw ontwerp de juiste ondersteuning en passende oplossingen bij uw keuze voor bliksem- en overspanningsbeveiliging.