Overspannings-
beveiliging

Een goede beveiliging tegen overspanning moet zowel extern als intern worden aangebracht. Middels een goede risicoanalyse wordt er een beschermingsniveau bepaald en kan er voor wat betreft de overspanningsbeveiliging een zoneconcept gemaakt worden. DKW heeft met type 1, combiafleider (1+2), en Type 3 de totale oplossing voor hoofdverdeler en onderverdeler. Naast laagspanningsoplossingen, is er ook databeveiliging, PV beveiliging en signaalbeveiliging. Voor productspecifieke informatie, kijk op Saltek.
 


Overspannings-
beveiliging