Windmolens

De vraag naar duurzame energie stijgt snel.

DKW steunt deze ontwikkeling en is expert op het gebied van de bliksembeveiliging van windmolens, zowel offshore als onshore. Of het om een oplossing voor één windmolen gaat of om de beveiliging van een windmolenpark: DKW levert altijd maatwerk. Vanaf de eerste fase van ontwerp kunnen we informatie leveren over innovatieve techniek, materiaaleigenschappen en effectiviteit. Van advies tot oplevering.

DKW hecht ook in haar bedrijfsvoering aan duurzame ontwikkelingen. Het samenwerkingsverband van duurzame bliksembeveiligers; duurzamebliksembeveiliging.nl waar DKW onderdeel van uitmaakt, is hiervan een voorbeeld.