Verkoop Successen

2023

Nieuwe QR systeem

Het nieuwe QR Systeem
 
De nieuwste ontwikkeling heet het Quick Rig Systeem.  De centrale buis van het mastsysteem is half geopend, zodat de mast na het monteren en stellen van de standaard zijdelings kan worden opgeklapt. Een werkelijke verlichting die tot veel tijdwinst in de montage leidt bij met name hogere masten.
 

2018

2015

2014